Terapie hrou

  • Co terapie hrou je: terapeutická činnost podporující stabilitu a integritu dětí a adolescentů
  • Jak probíhá: terapeut prostřednictvím hry podporuje děti/adolescenty ve vyjádření jejich potřeb
  • Co sleduje: pomáhá vytvářet zdravý kontakt se sebou a svým okolím
  • Pro koho je určena –  těm, kdo zažívají potíže se svými:
  • emocemi – úzkosti, deprese
  • chováním – impulsivita, stud, sociální nejistota
  • nebo jsou v těžké životní situaci – rozvod rodičů, chronické onemocnění, ztráta blízké osoby

VĚK 5 – 18 LET

boy

KDO TERAPII HROU VEDE:

psycholog s dlouhodobým psychoterapeutickým  výcvikem

KDE PROBÍHÁ:

v prostoru, kde jsou hry, pískoviště, figurky, pastelky, modelína, vše co je potřeba k sebevyjádření a k integraci zkušenosti plného kontaktu se se svými potřebami